OUACHITA MAP TURTLE (Graptemys ouachitensis), (CAGLE, 1953)

1/2